PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ALTO NV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ALTO NV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ALTO NV verstrekt. ALTO NV kannde volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam Uw adresgegevens Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw IP-adres

WAAROM ALTO NV UW GEGEVENS NODIG HEEFT

ALTO NV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ALTO NV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG ALTO NV GEGEVENS BEWAART

ALTO NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET DERDEN

ALTO NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ALTO NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ALTO NV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ALTO NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ALTO NV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ALTO NV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ALTO NV heeft hier geen invloed op. ALTO NV heeft Google geen toestemming gegeven om via ALTO NV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alto-interiors.be. ALTO NV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ALTO NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ALTO NV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ALTO NVverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ALTO NV op via info@alto-interiors.be. alto-interiors.be is een website van ALTO NV. ALTO NV is als volgt te bereiken: Postadres: VICHTEPLAATS 28 - 8570 VICHTE Vestigingsadres: VICHTEPLAATS 28 - 8570 VICHTE Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE 0425.589.379 Telefoon: +32 (0) 56 64 77 52 E-mailadres: info@alto-interiors.be